012. „Wiele do stracenia” – giełdowy thriller | Krach | Wall Street

012. „Wiele do stracenia” – giełdowy thriller | Krach | Wall Street